Kogenerace pro účinné využití paliv

kogenerace, kogenerační jednotka, zplyňovací generátor

Kogenerací se rozumí společná výroba tepla a elektřiny, která přináší vyšší účinnost využití energie paliv. Jedná se o moderní a ekologické řešení pro všechny firmy, domácnosti a státní organizace. V AGP Group, a.s. vám poskytneme servis i odborné poradenství týkající se kogenerace a kogeneračních jednotek.

Výhody kogenerace pro firmy a domácnosti

Kogenerace efektivně hospodaří s odpadním teplem, které vzniká při výrobě elektrické energie. Můžete ho využít například k vytápění nebo k ohřevu teplé vody, čímž ušetříte nemalé množství finančních prostředků. Kogenerace zároveň příznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí, má totiž globální dopad na emise oxidu uhličitého. Její výhody tak ocení opravdu každý.

Kogenerační jednotka a bioplyn

S procesem kogenerace souvisí pojem kogenerační jednotka. Jedná se o technologické zařízení, které vyrábí společně elektřinu a teplo. Jako palivo se do kogenerační jednotky používá plyn, a to například zemní plyn, bioplyn či kalový nebo skládkový plyn. Obzvlášť význam bioplynu v současnosti roste. Pro jeho výrobu z biomasy se využívají tak zvané zplyňovací generátory.